hdz-logo

Prema riječima ravnatelja Doma zdravlja Marina Barčota,dipl.oec. ovo je dugo iščekivana i potrebna investicija budući da će osigurati kontinuirano i nesmetano obavljanje zdravstvenih djelatnosti u periodima (učestalih) nestanaka električne energije kada se određeni dio zdravstvenih usluga ne obavlja ili se obavlja s velikim poteškoćama, posebice rad u hitnoj medicinskoj službi.

Osiguranje stabilnog napajanja električnom energijom Doma zdravlja predstavlja značajan korak prema većoj sigurnosti pacijenata u odnosu na prethodno stanje.

Elektroagregat ima snagu 140 kVA u zvučno izoliranom kućištu , namijenjenom za vanjsku instalaciju. Isporuka i puštanje u rad bit će 27. studenog 2013.god.

Ukupna vrijednost investicije je 171.660,00 kuna sa PDV-om.