hdz-logo

FAH-Ha254686vukovarcirilica625

Na oko dvije tisuće mjesta u Hrvatskoj s 4.951 registriranim popisivačem volonterom ,u nedjelju 17.studenog započelo je prikupljanje potpisa za referendum koji je inicirao Stožer za obranu hrvatskoga Vukovara radi promjene zakonodavnoga okvira koji regulira pravo nacionalnih manjina na uporabu njihova jezika i pisma. Izmjenama Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, koje predlažu inicijatori referenduma, pripadnici nacionalne manjine pravo na uporabu svog jezika i pisma imali bi ako čine najmanje polovinu stanovnika grada ili općine, a ne kao dosad trećinu stanovništva. Mora se prikupiti 450.000 potpisa.

I u Veloj Luci članovi udruge HVIDRA prikupljaju potpise prije ulaska na mjesnu tržnicu, pored Privredne banke Zagreb.

Prikupljanje potpisa za raspisivanje referenduma trajat će do 1. prosinca.