hdz-logo

Početkom mjeseca studenog 2013. god. prihvaćeno je treće fazno izvješće - Studija izvodljivosti i analiza troškova i koristi za projekt Lječilišni centar Vela Luka koje financira Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije.

To je rezultat sporazuma Ministarstva i SB Kalos o pružanju tehničke pomoći za pripremu projektne ideje "Lječilišni centar Vela Luka - razvoj zdravstvenog turizma kroz unapređenje javno zdravstvene turističke infrastrukture i popratnih sadržaja" u projektni prijedlog koji će biti prihvatljiv za prijavu na natječaje u okviru operativnih programa koji se sufinanciraju iz strukturnih fondova Europske unije.

Ukupna vrijednost ulaganja za cijeli projekt procjenjuje se na 87.568.096 HRK bez PDV-a, a predviđa renoviranje postojeće zgrade bolnice, izgradnju novog centra za rehabilitaciju i novog smještajnog centra,renoviranje postojećeg vanjskog bazena , sunčališta i izgradnju novog spa i fitnes centra na mjestu "stare ambulante".

za web 

U sklopu investicijskog i tekućeg održavanja Kalosa u mjesecu studenom 2013. god. – izvršit će se vađenje postojećeg i ugradnja novog rezervoara za lož ulje .