hdz-logo

Prva srijeda u mjesecu, u 17:30 h u prostorijama HDZ-a Vela Luka, zadnji kat Zadružnog doma.