hdz-logo

NAPLATA PARKIRANJA

Od 29.09.2019. na lučkom području luke Vela Luka neće se vršiti usluga naplate parkiranja do daljnjega. Niame, dana 29. rujna 2019. godine ističe koncesija za obavljanje djelatnosti organizacije i naplate parkiranja vozila na lučkom području luke Vela Luka (Vela riva, Mala riva, Tranulotov most). Slijedom toga, ovlaštenik koncesije, Komunalne djelatnosti d.o.o. ne može naplaćivati parking na navedenim lokacijama. O raspisivanju natječaja za davanje nove koncesije odlučit će Upravno vijeće Županijske lučke uprave Vela Luka.