hdz-logo


Koje uvjete moram ispuniti za članstvo u Mladeži HDZ-a?

Članom Mladeži HDZ-a može postati svaka osoba s navršenih 18 godina.

S 30 godina članstvo u Mladeži HDZ-a prestaje.

Za upis u bazu članova Mladeži HDZ-a moraš ispuniti zahtjev za članstvo u HDZ-u, te pristupnicu Mladeži HDZ-a i predati u ured OO HDZ-a Vela Luka.


Članovi Općinskog odbora Mladeži HDZ-a Vela Luka:

Predsjednik: Edi Žuvela

Podpredsjednici: Ante Padovan i Marko Dragojević

Tajnik: Frano Jurković

Ostali članovi odbora su: Mario Barčot, Luka Bačić i Ani Dragojević

Nadzorni odbor: Slavica Šeparović, Petar Barčot i Jasmin Milostić