hdz-logo

Od 29.09.2019. na lučkom području luke Vela Luka neće se vršiti usluga naplate parkiranja do daljnjega. Niame, dana 29. rujna 2019. godine ističe koncesija za obavljanje djelatnosti organizacije i naplate parkiranja vozila na lučkom području luke Vela Luka (Vela riva, Mala riva, Tranulotov most). Slijedom toga, ovlaštenik koncesije, Komunalne djelatnosti d.o.o. ne može naplaćivati parking na navedenim lokacijama. O raspisivanju natječaja za davanje nove koncesije odlučit će Upravno vijeće Županijske lučke uprave Vela Luka.

Web kontakt

Email:
Subjekt:
Poruka: