hdz-logo

Na temelju članka 9.stavak 3. Pravilnika o unutarstranačkim izborima u Hrvatskoj Demokratskoj Zajednici, Ur.br: 05-20/145 od 6. veljače 2020.godine, općinsko izborno povjerenstvo HDZ-a općine Vela Luka, na sjednici održanoj 28. veljače 2020.godine donijelo je: 

N A P U T A K 
O NAČINU, ROKOVIMA I UVJETIMA KANDIDIRANJA ZA PREDSJEDNIKA I POTPREDSJEDNIKE OPĆINSKE ORGANIZACIJE HDZ-a VELA LUKA

1. Članovi HDZ-a općinske organizacije HDZ-a općine Vela Luka s biračkim pravom, mogu se, sukladno odredbama Pravilnika o unutarstranačkim izborima u HDZ-u, kandidirati na neporednim izborima koji će se održati 05. travnja 2020.godine za:

a) predsjednika općinske organizacije HDZ-a
b) potpredsjednike općinske organizacije HDZ-a

2. Kandidature za izbor predsjednika i potpredsjednika s najmanje 3 % odnosno 5 potpisa podrške članova HDZ-a s biračkim pravom kandidati moraju podnijeti na propisanim obrascima općinskom izbornom povjerenstvu HDZ-a općine Vela Luka, najkasnije do 20. ožujka 2020.godine do 24:00 sati

3. Obrasci kandidature se mogu od 05.ožujka 2020. godine osobno preuzeti i popuniti u općinskom izbornom povjerenstvu HDZ-a općine Vela Luka na adresi Ulica 27, br. 10/2, nakon čega će izborno povjerenstvo kreirati obrazac za prikupljanje potpisa potpore kandidaturi, koji će se kandidatima dostaviti na e-mail adresu naznačenu na obrascu kandidature ili neposredno uručiti.
Obrasci kandidature se mogu preuzeti svakim danom od 10:00 do 12:00 sati, uz prethodnu najavu izbornom povjerenstvu na e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ili tel: 091/6053980

4. Općinsko izborno povjerenstvo HDZ-a će najkasnije u roku od 48 sati od isteka roka za podnošenje kandidatura provjeriti pravovaljanost kandidatura i utvrditi konačne liste kandidata za predsjednika i potpredsjednike općinske organizacije HDZ-a Vela Luka navodeći kandidate na listi prema abecednom redu prezimena, te ih javno objaviti a obavezno na mrežnoj stranici HDZ-a teritorijalne organizacije HDZ-a (općinske), najkasnije do 22.ožujka 2020. do 24:00 sati

Vela Luka, 28. veljače 2020.

Predsjednik općinskog izbornog povjerenstva HDZ-a Vela Luka
Marin Baničević