hdz-logo

Upoznajte naše kandidate na izborima za Europski parlament 2019. godine - 6. na listi

6. Marijana Balić

Marijana Balić rođena je na 25. prosinca 1981. godine u Vukovaru, gdje je krenula u osnovnu školu, koju je na kraju završila u Zagrebu. Tu je nastavila školovanje u Drugoj ekonomskoj školi i na Ekonomskom fakultetu stekavši zvanje diplomirane ekonomistice smjer - financije. 

Nakon povratka u Vukovar radila je kao stručna suradnica za koordinaciju projekata u Upravnom odjelu za međunarodnu suradnju i kapitalna ulaganja u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Potom prelazi u Razvojnu agenciju Vukovarsko-srijemske županije “Hrast” kao voditeljica projekta u Odjelu za regionalni razvoj, promociju regije i privlačenje ulaganja. Karijeru je nastavila u Bruxellesu kao voditeljica ureda zastupnika u Europskom parlamentu Andreja Plenkovića. 

Suosnivačica je Udruge djece poginulih i nestalih hrvatskih branitelja Domovinskog rata. Politički je aktivna posljednjih desetak godina i u Mladeži HDZ-a i u Gradskom odboru HDZ-a Grada Vukovara, a od 2016. godine zastupnica je u Hrvatskom saboru.