hdz-logo

KRATKI OSVRT NA 2018. GODINU

Kratki osvrt na 2018. godinu. 

-Osigurano dodatnih 8,8 milijuna kuna za nastavak sanacije deponija Sitnica i nastavljeni radovi ®zahvaljujući HDZ-ovim dužnosnicima

-Dobivena građevinska dozvola za kabelski vod i trafostanicu Gradina Bad ®projekt HEP-a, elektrojuga Dubrovnik

- Položeni kabeli i trafostanica Gradina Bad®projekt HEP-a, elektrojuga Dubrovnik

-Dobivena građevinska dozvola za kabelski vod i trafostanicu Stani 1®projekt HEP-a, elektrojuga Dubrovnik

-Dobivena građevinska dozvola za kabelski vod i trafostanicu Pićena®projekt HEP-a, elektrojuga Dubrovnik

- Kupljeno zemljište za trafostanicu Prihonja – zaista predstavlja pomak na bolje jer su zemljišta za neke druge trafostanice nepravedno morali kupiti mještani i darovati Općini

- Odrađeni svi uvjeti za postavljanje zahtjeva za uporabnu dozvolu za puštanje u pogon TS Guvno ®Projekt HEP-a, elektrojuga Dubrovnik, ista još nije stavljena u pogon a nagrađena je prije 5 godina, Općina nije poduzela ništa na požurivanju HEP-a

- Dobivene lokacijske dozvole za trafostanicu Siroka i TS Triporti ®projekt HEP-a, elektrojuga Dubrovnik

- U ožujku završeni radovi na izgradnji gravitacijskog kolektora i uređenju šetnica u centru mjesta (do malog Konzuma) sufinancirano sredstvima Ministarstva region.razvoja - 500.000,00 kn; ®Pozdravljamo.

-U jesen nastavljeni radovi na uređenju šetnice u centru mjesta sufinancirani sredstvima Ministarstva reg.razvoja - 500.000,00kn; - Pozdravljamo. Radovi se izvode previše sporo što doprinosi sve prisutnom prometnom neredu

-Dobivena suglasnost za nastavak postavljanja mozaika u centru mjesta (mozaici - donacija udruge LSVL). – To je redovna odluka Općinskog vijeća Vele Luke, a nikako postignuće vrijedno hvaljenja. Vrijedno hvaljenja jest nesebičan rad Udruge LSVL na oplemenjivanju neuređenih javnih površina.

- Ministarstvo državne imovine darovale dvije cestice za potrebe mjesnog groblja;®zasluga HDZ-ovog ministra državne imovine Gorana Marića

- Odobrena sredstva za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada – pozdravljamo

- Isplaćena elementarna nepogoda - 155.000,00 kuna ®Financijska pomoć Vlade Andreja Plenkovića za elemntarne nepogode jugu Hrvatske

- Općina Vela Luka ocjenjena najvišom ocjenom za transparentnost proračuna temeljem analize IJF ®transparetni proračun omogućuje uvid u potpune, točne pravovremene i razumljive informacije o prororačunu što je zakonska obveza i zasluga općinskih službi koje spadaju u redovan rad, a ne u postignuće koje treba posebno isticati.

- Odobreno 40.000,00 kuna od strane DNZ za sanaciju rive ispred Ožbalta ®sredstva odobrila i isplatila Dubrovačko-neretvanska županija i župan HDZ-a Nikola Dobroslavić; na navedeni natječaj za 2017. godinu općine se propustila javiti.

- Odobreno 82.000,00 kuna Ministarstva reg.razvoja i fondova EU za projektnu dokumentaciju dječjeg vrtića ®sredstva Ministarstva regionalnog razvoja pod vodstvom ministrice HDZ-a Gabrijele Žalac. Pozdravljamo, ali nedovoljno s obzirom da Vrtić nema tople vode a Općina to nije u stanju riješiti.

- Izrađen glavni projekt rekonstrukcije zgrade dječjeg vrtića

- Odobreno 42.000,00 kuna Ministarstva demografije za uređenje dvorišta dječjeg vrtića = za novu ogradu u dvorištu – Pozdravljamo, ali radove još ne vidimo. Osim toga, bilo je nužnije riješiti toplu vodu od ograde koja se mogla samo prefarbati.

- Izrađena projektna dokumentacija i dobivena građevinska dozvola za izgradnju reciklažnog dvorišta u Pod.zoni ®redovna i zakonska obveza zbog novog pravilnika o gospodarenju otpadom u skladu s direktivom EU, a ne postignuće kojim se treba hvaliti.

-Dobivena odluka o financiranju izgradnje reciklažnog dvorišta ,odobreno 2,8 milijuna kuna bespovratnih EU sredstava ®ispoštovana zakonska procedura, ugovor još nije potpisan niti su novci isplaćeni Općini. 

- Donesen Plan gospodarenja otpadom ®zakonska obveza, usklađenje plana sa novim zakonskim pravilnicima i zakonima, stari iz 2014. godine bio je zastario

- Uvedeno pametno prometno redarstvo  ®krajnje nepotrebno ali prometno redarstvo općine Vela Luka ne radi svoj posao, tek treba vidjeti hoće li nova aplikacija doprinijeti prometnom redu na području naše općine.

- Asfaltirana cesta u Gradini u suradnji sa mještanima iz Gradine ®suradnja s mještanima znači da su stanovnici Gradine sufinancirali asfaltiranje ceste, jer općina nema novaca i bez financijske pomoći Gradinara ista još ne bi bila dovršena

-Dobivene lokacijske dozvole za sekundarnu mrežu kanalizacije za ostatak naselja Vela Luka i Zubaca valu, izrađeni glavni projekti ®vrijednost navedenog projekta iznosi cca. 400.000,00 kn i planira se sredstva dobiti iz državne pomoći, ako budu odobrena

- Donesena Odluka o osnivanju Memorijalne zbirke Olivera Dragojevića – Redovna odluka Općinskog vijeća Vele Luke, nikakvo izvanredno postignuće kojim se treba hvaliti

- Općina i ove godine je sufinancirala projekt izgradnje ribarske luke s 30.000,00 kuna,Pozdravljamo. Projekt većinski financira ŽLU Vela Luka pa se mi time ne hvalimo. 

- U suradnji sa uredom Ruže Tomašić u Veloj Luci organizirana prva konferencija o zdravstvenom turizmu na otocima – Pozdravljamo, ali bilo bi pravedno spomenuti i ostale sudionike u organiziranju konferencije.

- započeto uređenje fasade Centra za kulturu u suradnji sa CZK i TZ, nastavljeno uređenje Plavog puta

- u suradnji sa TZ, Kom.djelatnostima i dijelom ugostitelja organiziran besplatan koncert grupe Cubismo – Pozdravljamo, ali ljetni sadržaji, uređenje mjesta, komunalni prometni red, ceste i struja do uvala, nisu na nivou koji je potreban za razvoj turizma.

- Proslava dana Općine ,Stajun od Lumblije, Vela Luka Outdoors, Luška strka,Zive jaslice, Advent u Veloj luci, 

- u suradnji sa TZ postavljene nove pješačke i biciklističke tabele

- u suradnji sa TZ i Kom.djelatnostima sufinancirano uređenje mjesta božićnim ukrasima za vrijeme Adventa

- Zaposleno 15 nezaposlenih osoba preko programa javnih radova na uređenju puteva,u suradnji sa DVD- om, Pozdravljamo, ali Načelnica nije rekla da je to samo jednokratno na nekoliko mjeseci i da je sredstva osigurala država

- Podmirene sve obveze prema udrugama, socijali ,Zajednici sportskih udruga ®redovna obveza, ne radi se o projektima ni o nečemu s čime bi se trebalo hvaliti, navedena stavka spada u redovan rad općine kako bi naše udruge i dalje mogle aktivno djelovati

- isplaćene sve stipendije i potpore za novorođenu djecu ®zakonska obveza u skladu s donijetim odlukama i pravilnicima, također spada u redovan rad općine

- sufinancirani asistenti za rad sa djecom sa poteškoćama u razvoju u osnovnoj školi

- i još puno planova i projekata za odradit u 2019.godini.

Zaključno, na žalost kako vidimo, Načelnica se pretežito hvali tuđim projektima ili se hvali aktivnostima koje je ionako dužna po zakonu obavljati i prikazuje ih kao postignuća.

Ispada da je Općina u o prošloj godini otprilike uredila 100 m šetnice, nabavila nove kante za smeće i prikupila novac za ogradu vrtića i proslavila Sv. Josipa.

Stoga ne čudi da je naše mjesto prošle godine napustilo više od 60 Velolučana u potrazi za boljim životom, da nam se studenti ne vraćaju i da je umrlih više nego rođenih.

Nadamo se u ovoj godini manje reklamiranja i samopromocije na tuđi račun, a više rada kako bi mogli preokrenuti ove porazne trendove na dobrobit Vele Luke.