hdz-logo

Upaljena druga adventska svijeća

II ned advent-03

Na adventskom vijencu koji je postavljen na trgu pored hotela „Korkyra“ zapaljena je druga adventska svijeća. Narodna glazba „Vela Luka“ izvela je nekoliko prigodnih koračnica, a predsjednik Vinko Šeparović imao je čast paljenja svijeće.

 

U nadsvođenom dijelu restorana hotela "Korkyra" i dalje se održava Božićni sajam na kojemu udruge Liga protiv raka - ogranak Vela Luka, udruga roditelja djece s posebnim potrebama "Cvitić", udruga „Naši trudi“, dječji vrtić "Radost" i Narodna knjižnica "Šime Vučetić" prodaju božićne ukrase i čestitke. Posebna atrakcija su pršurate koje „frižu“ članice Lige protiv raka. Kao što možete vidjeti na našim slikama radi se u veselom ozračju. Velolučani posjećuju štandove, kupuju i na taj način pomažu radu udruga.

Slijedeće nedjelje je „Nedjelja Caritasa“. Dođite po kolače koji će se prodavati za velolučke obitelji u potrebi i poslušati crkveni zbor "Don Ivo Oreb".

 

II ned advent-01

 

II ned advent-02

 

II ned advent-04